در آموزش تیراندازی با تفنگ شکاری برای اینکه لوله تفنگ از محور ديد فرد خارج نشود تير انداز بايد برای تعقيب هدف تمام نيم تنه بالای خود را متناسب با جابجایی محور ديدش حرکت دهد تا تفنگ کماکان در امتداد محور ديد او باقی بماند. در آموزش تیراندازی با تفنگ شکاری اگر نيم تنه بالایی تير انداز ثابت بماند و فقط دست های تير انداز تفنگ را جا به جا کند تفنگ از هم محوری ديد تير انداز خارج می شود و تيرش به خطا خواهد رفت.

پیدا کردن بهترین سالن فوتسال اصفهان با کمک سایت اسان اسپرت
ثبت نام در بهترین باشگاه بدنسازی تهران
به دنبال بهترین سالن ورزشی اصفهان هستید؟