حرکات بوکس برای دفاع

همان طور که یک بوکسور مبتدی یا حتی حرفه ای باید حرکات بوکس برای حمله را بلد باشد باید حرکات بوکس برای دفاع را هم بلد باشد تا یک حرفه ای در این ورزش شود که همواره پیروز میدان است. به همین دلیل در ادامه برای دانستن بهتر اینکه بوکس چیست حرکات بوکس برای دفاع را مطرح کرده ایم.
• استفاده از پا : استفاده از پا حرکتی است که یک بوکسور می تواند حریف خود را شکست بدهد. برای انجام این حرکت فرد باید سریع عمل کند و لحظه ای درنگ نکند.
• لغزش : یکی دیگر از حرکات خوب این رشته ورزشی برای دفاع در بوکس دخترانه یا بوکس پسرانه لغزش می باشد. از این رو کافیست کمی پانج خود را بلرزانید و جهت آن را تغییر دهید.
• فریب دادن : برای اینکه ضربه به شما برخورد نکند کافیست سرتان را کمی پایین بگیرید و زانوهایتان را خم کنید که این کار باعث می شود تا حریف کمی سردرگم شود.
• پرچ : از این حرکت زمانی که گیج یا آسیب دیده هستید می توانید بهره ببرید. از این رو باید به حریف خود نزدیک شوید و دست های او را طوری گره بزنید که نتواند ضربه ای را به سمت شما پرتاب کند.

پیدا کردن بهترین مربی خصوصی TRX در سایت اسان اسپرت

برای پیدا کردن باشگاه بدنسازی شیراز تنها کافیست وارد این سایت ورزشی شوید.