تخته نرد چیست؟
بازی های فکری مانند تخته نرد که به آن در قدیم هم نردشیر می گفتند یکی از بازی های فکری و متکی به برنامه ریزی است تا بتوانید با بهره بردن از روشی درست با شمارش و شانس برنده بازی شوید. برای اینکه متوجه شوید تخته نرد چیست باید گفت دو نفر باید مهره های خود را بر اساس دو عدد موجود روی تاس در جهت حرکت عقربه های ساعت یا خلاف آن حرکت دهند تا بتوانند مهره های حریف خود را از بازی بیرون کنند. در این بازی هنگامی که تمامی مهره های یکی از دو طرفین از تخته نرد خارج شود فرد خارج کننده برنده است.
کسب اطلاعات در خصوص آکادمی فوتبال در سایت آسان اسپرت
برای اجاره زمین چمن مصنوعی تنها کافیست وارد این سایت ورزشی جذاب شوید.