جالب است بدانید که عضلات یک زن از عضلات یک مرد کوتاه تر است بنابراین سریع تر منقبض و منبسط می شوند بنابراین می توان نتیجه گرفت زن دارای مزیتی به نام سرعت طبیعی می باشد. همچنین ساختار مکانیکی بدن یک زن حرکات باسن انعطاف پذیر تری را امکان پذیر می کند و این در حالی است که اکثر انرژی در تکنیک های کاراته از باسن می آید پس یک زن به راحتی می تواند سراغ کاراته بانوان برود بدون اینکه محدودیتی داشته باشد.

به دنبال یک کلاس یوگا خوب هستید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پینت بال تهران، تمرین فوتبال و ... کافیست وارد این سایت ورزشی یعنی اسان اسپرت شوید.