مدت بازی فوتسال

مورد دیگر قبل از پیدا کردن بهترین مربی های فوتسال آگاهی از مدت زمان بازی فوتسال می باشد. این بازی تیمی هیجانی دارای دو وقت بیست دقیقه ای می باشد. بازیکنان در این رشته ورزشی می توانند در بین دو نیمه پانزده دقیقه استراحت کنند. همچنین هر یک از تیم های موجود در زمین بازی می تواند از داور یک تایم اوت درخواست کند. برای ضربه پنالتی و ضربات ازاد بدون دیوار دفاعی در این بازی به اندازه ضربه های زده شده در پایان بازی وقت اضافه به بازی اضافه می شود.
همچنین اگر در پایان این بازی هیجانی هر دو تیم مساوی کرده باشند و نتیجه مشخص نشده باشد به آن ها دو وقت اضافه پنج دقیقه ای داده می شود. در بین این وقت اضافه داده شده هیچ تیمی نمی تواند درخواست تایم اوت کند و به عبارتی دیگر هیچ تایم اوتی در این زمان پنج دقیقه ای به تیم ها داده نمی شود.
به دنبال پیدا کردن بهترین سالن فوتسال شیراز هستید؟
ثبت نام در بهترین باشگاه بدنسازی 
به دنبال رزرو سالن فوتسال مشهد هستید؟ پیشنهاد ما به شما سایت ورزشی اسان اسپرت می باشد.