اندازه توپ هندبال

توپ هندبال نیز مانند مدت زمان بازی هندبال براساس گروه های سنی مختلف است. بنابراین هر فردی پس از دانستن هندبال چیست باید بداند سایز استاندارد توپ مطابق با سن اش چه می باشد. به همین دلیل ما در ادامه به بررسی اندازه توپ هندبال بر اساس گروه های سنی پرداخته ایم تا اطلاعات افراد در خصوص اینکه هندبال چیست کامل تر شود. اندازه استاندارد توپ هندبال بر اساس گروه های سنی عبارت است از :
• سایز III برای بازی مردان بزرگ تر از ۱۶ سال : محیط توپ هندبال ۵۸ تا ۶۰ سانتی متر و وزن آن ۴۲۵ تا ۴۷۵ گرم است.
• سایز II برای بازی زنان و پسران نوجوان بین ۱۲ تا ۱۶ سال و دختران بزرگ تر از ۱۴ سال : محیط توپ هندبال ۵۴ تا ۵۶ سانتی متر و وزن آن ۳۲۵ تا ۳۷۵ گرم است.
• سایز I برای خردسالان بزرگ تر از ۸ سال : محیط توپ ۲۹۰ تا ۳۳۰ سانتی متر و وزن توپ ۵۰ تا ۵۲ گرم است.
 
ورزش در خانه با کمک سایت آسان اسپرت
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اموزش کاراته، انواع اسکیت و ... کافیست نگاهی به سایت اسان اسپرت بیندازید.